Vandaag voor 16.00 uur besteld is morgen in huis | Gratis verzending vanaf €75 in Nederland en Belgie!

BrainEffect Krill Boost - 60 Caps - Concentratie

Dit product is op voorraad

Voor 16.00 besteld, morgen in huis

€29.95

 

BrainEffect Krill Boost - 60 Caps - Concentratie 

 

De basis voor mentale prestaties

 

 • Hoogste concentratie omega-3-vetzuren EPA + DHA
 • Smaakloos
 • Duurzame productie, direct op het schip
 • Gemaakt met halal-gecertificeerde gelatine

 

Je hersenen bestaan ​​voor 30% uit het essentiële omega-3 vetzuur DHA, een membraanbouwsteen die de prestaties van je hersenen ondersteunt. Als u uw denken, mentale energie en mentale fitheid wilt ondersteunen, is Krill Boost een uitstekende keuze omdat het waardevolle DHA bezit ter ondersteuning van de hersenfunctie en EPA voor uw hartfunctie. Krill Boost heeft 260 mg EPA & DHA, de hoogste hoeveelheid essentiële omega-3 vetzuren uit duurzame krillolie die je hersenen en hart nodig hebben. Deze essentiële vetzuren kunnen niet door het lichaam zelf worden aangemaakt, maar moeten via de voeding worden opgenomen. Vis en vooral krillolie zijn hier het meest geschikt, omdat vegetarische omega-3-bronnen voornamelijk het omega-3-vetzuur ALA (alfa-linoleenzuur) bezitten, dat door het lichaam alleen voor 5% in DHA en EPA kan worden omgezet.

 

Bovendien heeft krillolie astaxanthine, dat niet alleen Antarctisch krill zijn opvallende rode kleur geeft, maar ook je hersencellen aanzienlijk beschermt voor vrije radicalen en achteruitgang. Astaxanthine wordt beschouwd als een van de sterkste natuurlijke antioxidanten en heeft samen met de omega-3 vetzuren uit krillolie een positief invloed op je lichaam. Je krijgt de perfecte dosis van deze waardevolle antioxidant omdat krillolie een grote hoeveelheid astaxanthine heeft. Bovendien beschermt deze natuurlijke component van krill onze omega-3-olie bij schadelijke oxidatie-invloeden.

 

Het krill wordt gevangen met een nieuwe innovatieve en milieuvriendelijke vismethode die bijvangst elimineert. De volledige vangst is traceerbaar en het krill wordt direct op de schepen verwerkt tot KRILL BOOST zodat alle belangrijke ingrediënten van dit geweldige product uit de diepten van Antarctica bewaard blijven.

 

Natuurlijke krillolie uit de diepte van Antarctica 

 

Krillolie is een omega 3-superheld. Met 260 mg DHA en EPA heeft het de hoogste concentratie van deze essentiële vetzuren wereldwijd.

 

DHA en EPA - de omega 3 superhelden

 

Zowel docosahexaeenzuur (DHA) als eicosapentaeenzuur (EPA) zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. Het zijn beide essentiële omega-3-vetzuren, dwz het lichaam kan ze niet zelf aanmaken en moet via de voeding worden aangevoerd. Ze worden aangetroffen in bepaalde zeealgen en kleine kreeftachtigen zoals krill. Tot 97 procent van de omega-3-vetzuren in de hersenen bestaat uit DHA, daarom zijn vetzuren zo belangrijk voor mensen. Terwijl DHA bijdraagt ​​aan een normale hersenfunctie, ondersteunt EPA de hartfunctie, wat vooral belangrijk is voor zeer sportieve mensen en atleten.


Voordelen van BrainEffect Krill Boost

 

 • DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed (1).
 • DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie (1).
 • EPA & DHA en choline dragen bij tot de normale werking van het hart (2).
 • Choline is goed voor de lever.

(1) Bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.
(2) Bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA+EPA.

 

Waarschuwing

 

 • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen!
 • Overschrijd niet de aanbevolen dosering.
 • Raadpleeg eerst een arts wanneer je onder behandeling staat voor een aandoening, als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.

 

Fabrikant: BrainEffectWhitewall GmbH, Berliner Allee 62-66, 13088 Berlijn

 

Gratis verzending van uw bestelling vanaf €75 binnen Nederland en België

 

  

Geadviseerd dagelijks gebruik:

 

2 capsules per dag ongekauwd met water innemen.

 

Gebruik:

 

Om voor voldoende omega-3 vetzuren te zorgen, dienen dagelijks 2 capsules KRILL BOOST te worden ingenomen.

 

Onze tip:

 

Eet elke dag voedingsmiddelen die omega-3 als inhoud heeft, zoals koud water vissen. Als u niet van vis houdt, is KRILL BOOST uw eenvoudige en hooggedoseerde oplossing.

 

Onze tip voor vrienden van het Low-Carb & Ketogenic dieet:

 

Om een ​​gezonde verhouding tussen omega 3 en omega 6 vetzuren binnen te krijgen, raden we aan om regelmatig omega 3 vetzuren als supplement in te nemen, zeker voor vrienden van het koolhydraatarme & ketogeen dieet. Noten en vlees, die vaak deel uitmaken van deze diëten, bezitten een hoog gehalte aan omega 6-vetzuren, die de gezonde balans van omega-vetzuren in het lichaam kunnen verstoren.

 

 

 

BrainEffect Krill Boost - 60 Caps 

The Foundation for mental performance 

 

 • Highest concentration of omega-3 fatty acids EPA + DHA
 • Better bioavailability as a fish oil
 • Tasteless
 • Sustainable production, directly on the ship
 • Made with halal-certified gelatin

 

Your brain consists of 30% of the essential omega-3 fatty acid DHA, which is a membrane building block that supports the performance of your brain. If you want to support your thinking, mental energy, and mental vitality, KRILL BOOST is an excellent choice because it contains valuable DHA to support brain function and EPA for your heart function. KRILL BOOST contains 260 mg EPA & DHA, the highest amount of essential omega-3 fatty acids from sustainable krill oil that your brain and heart need. These essential fatty acids cannot be produced by the body itself but must be absorbed through food. Fish and especially krill oil are best suited here, because vegetarian omega-3 sources mainly contain the omega-3 fatty acid ALA (alpha-linolenic acid), which can only be converted by the body to 5% in DHA and EPA.

 

In addition, krill oil contains astaxanthin, which not only gives Antarctic krill its striking red color but also significantly protects your brain cells from free radicals and premature aging. Astaxanthin is considered one of the strongest natural antioxidants and together with the omega-3 fatty acids from krill oil it has a positive effect on your body. You receive the perfect dose of this valuable antioxidant because krill oil contains a large amount of astaxanthin. Furthermore, this natural component of krill protects our omega-3 oil from harmful oxidation effects.

 

The krill is caught using a new innovative and environmentally friendly fishing method that eliminates by-catch. The complete catch is traceable and the krill is processed into KRILL BOOST right on the ships so that all the important ingredients of this great product from the depths of Antarctica are preserved.

 

Natural krill oil from the depth of Antarctica 

 

Krill oil is an omega 3 superhero. With 260 mg DHA and EPA it contains the highest concentration of these essential fatty acids worldwide.

 

DHA and EPA − the omega 3 Superheroes

 

Both docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) are polyunsaturated fatty acids. They are both essential omega-3 fatty acids, i.e. the body cannot produce them itself and must be supplied with them through food. They are found in certain marine algae and tiny crustaceans such as krill. Up to 97 percent of the brain's omega-3 fatty acids consist of DHA, which is why fatty acids are so important to humans. While DHA contributes to normal brain function, EPA supports heart function, which is particularly important for very sportif people and athletes.

 

Dosage: 

 

Take 2 capsules per day unchewed with water.

 

Usage:

 

In order to achieve a sufficient supply of omega-3 fatty acids, 2 capsules of KRILL BOOST should be taken daily.

 

Our tip:

 

Eat omega-3-containing foods every day, such as cold water fish. If you don't like fish, KRILL BOOST is your simple and high-dose solution.

 

Our tip for friends of the Low-Carb & Ketogenic diet:

 

In order to consume a healthy ratio of omega 3 to omega 6 fatty acids, we recommend the regularly intake of omega 3 fatty acids as a supplement, especially for friends of the low-carb & ketogenic diet. Nuts and meat, which are often part of these diets, contain a high proportion of omega 6 fatty acids, which can upset the body's healthy omega fatty acid balance.

 

Klanten beoordeling

Based on 2 reviews beoordeling

 

 


 

 

 

 

 • WAT IS KRILL PRECIES?

 

Krill is een kleine garnaalachtige schaaldier. Het meest voorkomende type is de Antarctische krill (Euphausia superba), afkomstig uit de wateren van Antarctica in de Zuidelijke Oceaan. De garnaalachtige ongewervelde dieren leven samen in grote kuddes. Zo'n zwerm kan ongeveer 10.000 tot 30.000 dieren per kubieke meter hebben. Ze voeden zich met klein fytoplankton en kunnen een lengte bereiken van wel zes centimeter. Krill weegt ongeveer twee gram. Ze zijn een belangrijke voedselbron voor alle grotere dieren op Antarctica en zijn daarom een ​​sleutelsoort in het Antarctische ecosysteem en zijn, op basis van een biomassa van ongeveer 500 miljoen ton, waarschijnlijk de meest succesvolle soort ter wereld. De productie van krillolie is daarom bijzonder duurzaam. Bovendien is krill vanwege zijn positie in de voedselketen het minst verontreinigd met verontreinigende stoffen [1].

 

 • HOE ONDERSTEUNT KRILL BOOST MIJN MENTALE PRESTATIES?

 

Het lipide-extract in KRILL BOOST combineert de natuurlijke stoffen die uw mentale prestaties ondersteunen.

Als membraancomponent helpt DHA onze hersenen zodat ze kunnen functioneren. Het is daarom het een van de meest waardevolle omega-3-vetzuur voor de hersenen en de hersenstofwisseling. Tot 97% van de omega-3-vetzuren in de hersenen en tot 93% van de omega-3-vetzuren in het netvlies bestaat uit DHA. Een voldoende toevoer van DHA aan het lichaam is de basis voor een goed geheugen en een goede concentratie. EPA ondersteunt uw hart, vooral als het zwaar wordt belast, zoals tijdens het sporten of bij stress/spannings-situaties. Tijdens de productie wordt de olie zorgvuldig gefilterd. Daarom heeft KRILL BOOST met 260 mg EPA en DHA de hoogste hoeveelheid van de omega-3 essentiële vetzuren ter wereld.

 

 

 • WAAR EN HOE WORDT DE KRILLOLIE GEVANGEN?

 

De vissersboten die werden gebruikt om op Antarctische krill te vissen, blijven het hele visseizoen in Antarctica. Een basiskenmerk van de zeer duurzame eco-oogstmethode is de verbinding van de trawl met het schip door middel van een slang. Aan het einde van de sleepnet bevindt zich een sleuse (speciaal net) die ervoor zorgt dat alleen Antarctisch krill wordt aangezogen. Hierdoor zijn er geen bijvangsten. Het Antarctische krill wordt vervolgens via de slang direct aan boord door water gepompt en direct op het schip verwerkt. Dit zorgt ervoor dat er alleen verse grondstof wordt gebruikt. Dit systeem zorgt ervoor dat het net gedurende de hele operatie onder water blijft. De Antarctische krill wordt dus niet in het net meegenomen, waardoor het niet wordt geplet en waardevolle stoffen worden vernietigd. Met deze manier van vissen wordt de hoeveelheid ongewenste bijvangst tot bijna nul teruggebracht en beschermt de zee deze.

 

 

 

 

 

Over BrainEffect Nootropics

 

De moderne wereld ondergaat voortdurende verandering. Om gelijke tred te houden met deze complexe en dynamische omgeving, is een evenwichtige en gerichte geest belangrijker dan ooit. Maar het dieet dat vandaag de dag gebruikelijk is, is nauwelijks geschikt voor het handhaven, laat staan bevorderen daarvan. In plaats van de ingrediënten die zo belangrijk voor ons zijn, heeft het één ding boven alles: suiker. Op deze manier schaadt het niet alleen onze prestaties van het geheugen, maar ook ons humeur en achteruitgang processen, en schaadt het onze kwaliteit van de nachtrust.

 

En dat is waar Braineffect begint. Wij geloven dat elke gedachte, elk gevoel en elke actie ontstaat in je hoofd en komt uit je geest. Daarom hebben we ons als doel gesteld om een wereld te creëren waarin we zowel de juiste ingrediënten als waardevolle kennis leveren. Braineffect biedt miljoenen mensen toegang tot intelligente en innovatieve voeding en digitale coaching. Samen heroverwegen we voeding en creëren we gezonde routines.

 

Ons team van experts en promovendi in biochemie, neurobiologie en voedingstechnologie werkt aan ons innovatieve en holistische concept van mindvoeding. Supplementen die de vier gebieden van een evenwichtige en sterke geest ondersteunen: welzijn, energie, focus en nachtrust. Onze producten zijn natuurlijk, verantwoord en gebruiksvriendelijk. We willen verandering en transformatie mogelijk maken. Daarom combineren we de slimme voedingscombinaties van onze producten met digitale coachings en bieden we u de ondersteuning waarmee u uw mentale capaciteit volledig kunt ontwikkelen.

 

BRAINEFFECT werd in 2015 opgericht door Fabian Foelsch samen met de Berlijnse investeerder Schober Ventures. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige voedingsproducten om mentale en fysieke prestaties te optimaliseren. Trouw aan het motto "Succes begint in de geest", stelt BRAINEFFECT voor het eerst innovatieve ingrediënten en trainingsconcepten uit de topsport beschikbaar voor kantoormensen, sporters en alledaagse helden. Als voormalig wedstrijdatleet begon Fabian zich al heel vroeg bezig te houden met de onderwerpen nachtrust, zelfoptimalisatie en biohacking. Vooral voor en na wedstrijden liet de nachtrust te wensen over, en werd hij herhaaldelijk geplaagd door blessures. Hij ontdekte al snel dat beide nauw verwant zijn en zo begon hij zichzelf en zijn eigen prestaties te optimaliseren met behulp van technische gegevens en intensieve analyse van zijn eigen lichaam. 

 

Tijdens een lezing over hetzelfde onderwerp leerde Fabian eindelijk de Berlijnse investeerder de heer Schober kennen. Samen ontwikkelden ze een holistisch concept voor natuurlijke voedingssupplementen die de nachtrust ondersteunen, en zorgen voor meer energie, concentratie en welzijn gedurende de dag. Tegenwoordig heeft BRAINEFFECT een team van meer dan 25 mensen in dienst en is het een van de toonaangevende merken voor hoogwaardige voeding in Duitsland. De producten van BRAINEFFECT zijn verkrijgbaar in heel Europa.

 

Onze belofte:

 

Kwaliteit en veiligheid staan ​​bij ons hoog in het vaandel. Daarom vertrouwen we op onderzoek gebaseerde ingrediënten en de vervaardiging van al onze producten in Duitsland. Voordat een van onze producten eindelijk op de markt komt, is deze streng gecontroleerd en meerdere keren getest. 

 

Gerelateerde Producten