Vandaag voor 16.00 uur besteld is morgen in huis | Gratis verzending vanaf €100 in Nederland en Belgie!

Life Extension NAD+ 300mg - Cell Regenerator - Nootropics

Dit product is helaas niet op voorraad

€51.95


NAD+ 300mg Cell Regenerator™ 

 

Geavanceerd supplement bij cel-achteruitgang - Anti-aging.

Nieuwste formule met geen 100mg, geen 250mg, maar met 300mg NIAGEN® Nicotinamide Riboside.  

  

We gebruiken NAD+ elke dag voor basisfuncties zoals nachtrust, ademen, eten en drinken, echter de ontberingen van het moderne leven hebben hun tol geëist op de niveaus van NAD+ in ons lichaam.  

 

De oorzaak van vermindering van NAD+ kan zijn een ongezonde leefstijl, door stress/spanningssituaties, en naarmate de jaren gaan tellen nemen de NAD+ niveaus af. 

 

Van NAD+ wordt veronderstelt dat het een belangrijke rol speelt bij het reguleren van die genen die een grote invloed hebben op de achteruitgang. NAD+ Cell Regenerator™ is op die manier een product dat kan helpen fitheid van lichaam en geest te ondersteunen.NAD+ wordt in elke cel in het lichaam gevonden en is belangrijk voor het leven. NAD+ zorgt ervoor dat de voeding die ingenomen wordt kan worden omgezet naar een vorm van energie die gebruikt kan worden door onze cellen, om zodoende onze cel functies te ondersteunen. NAD+ is ook een stof die onze genetische expressie positief kan beïnvloeden. Daarnaast is Nad+ ook betrokken bij tal van andere functies, van het helpen reguleren van onze nachtrust tot het verlagen van cholesterol en bloedsuiker.   

 

NAD+ heeft recentelijk veel aandacht gekregen in de pers vanwege de vele veronderstelde voordelen. Een groeiend aantal instellingen wereldwijd gebruikt NAD+ voor talloze behandelingen.

 

Hoewel we al meer dan 100 jaar van dit molecuul op de hoogte zijn, worden er meer studies op NAD+ gepubliceerd dan ooit tevoren. Deze heropleving wordt gedeeltelijk aangewakkerd door onderzoek dat aantoont dat NAD+ in de loop van de tijd en onder metabole druk kan verminderen. 

 

NAD+ en de hersenen - Vermindering van NAD+ in de hersenen. NAD+ speelt een cruciale rol in de hersenen. NAD+ helpt het aanbod van neurotransmitters aan te vullen en zodoende het cognitief functioneren te ondersteunen.

 

 • Nicotinamide Riboside is één van de meest veelbelovende stoffen die recentelijk op de markt is verschenen. Life Extension biedt de gepatenteerde formule 'Niagen®.
 • NIAGEN® - NIAGEN® (nicotinamide riboside) is een voorloper van nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). NAD+ is een metaboliet van vitamine B3 (niacine) en is belangrijk voor de energiestofwisseling.
 • Hoog Gedoseerd - Met 300 mg per capsule is dit het hoogste Nicotinamide Riboside product dat er beschikbaar is.

 

Wat is NIAGEN®? - NIAGEN®, ook bekend als nicotinamide riboside (NR), is een uniek lid van de vitamine B3-familie. Cellen kunnen NR gebruiken om nicotinamide adenine dinucleotide NAD+ te maken, een belangrijk molecuul dat in elke levende cel wordt aangetroffen.

  

Waarom is NIAGEN® zo opmerkelijk? - NIAGEN® is de eerste en enige bekende door de FDA  beoordeelde vorm van NR. Het is aangetoond dat NIAGEN® de NAD+ niveaus bij mensen kan verhogen. Van NAD+ is ook aangetoond dat het vermindert met de jaren. 

 

NAD+ en nicotinamide riboside - is een energie-leverend molecuul dat iedere cel gebruikt. Vooral de mitochondriën, de energiecentrales van de cel, maken veel gebruik van NAD+. Cellen kunnen NAD+ maken uit nicotinamide riboside, een vorm van vitamine B3.

In dit supplement is de nicotinamide riboside NIAGEN® gebruikt, gemaakt door ChromaDex Inc. Op dit moment is NIAGEN® de enige commercieel beschikbare nicotinamide riboside.

 

Voordelen van Niagen

 • Draagt bij aan een normale energiestofwisseling
 • Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
 • Zorgt voor het goed functioneren van het zenuwstelsel
 • Draagt bij tot een normale psychologische functie
 • Draagt bij aan leerprestaties/-vermogen
 • Draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen
 • Draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

   

   

  Waarschuwing

   

  • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen! 
  • Overschrijd niet de aanbevolen dosering.
  • Raadpleeg eerst een arts wanneer je onder behandeling staat voor een aandoening, als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.

   

  • Gratis verzending van uw bestelling vanaf €100 binnen NL en BE.
  • Bestellingen onder €100 verzendkosten NL €5,35 en BE €6,95.


   


   

  Gebruik:

   

  Neem 1 capsule Life Extension Optimized NAD+ per dag met of zonder maaltijd.

   

  Eén verpakking Life Extension Optimized NAD+ heeft als inhoud 30 capsules, voldoende voor 30 doseringen.

   

      

   

  Optimized NAD+ Cell Regenerator™ 


  Advanced supplement against cell deterioration - Anti-aging.

  Newest formula with no 100mg, no 250mg, but with 300mg NIAGEN® Nicotinamide Riboside.


  We use NAD + every day for basic functions like sleep, breathing, eating and drinking, however the rigors of modern life have taken their toll on the levels of NAD + in our body.

   

  NAD + is believed to play an important role in regulating those genes that have a major impact on decline. NAD + Cell Regenerator ™ is thus a product that can help support fitness of the body and mind.  NAD + is found in every cell in the body and is essential to life. NAD + ensures that the food that is ingested can be converted into a form of energy that can be used by our cells, in order to support our cell functions. NAD + is also a substance that can positively influence our genetic expression. In addition, Nad + is also involved in many other functions, from helping to regulate our night's sleep to lowering cholesterol and blood sugar.

   

  NAD + has recently received a lot of media attention due to the many supposed benefits. A growing number of institutions worldwide use NAD + for numerous treatments.

   

  Although we've known about this molecule for over 100 years, more studies are being published on NAD + than ever before. This resurgence is fueled in part by research showing that NAD + may decline over time and under metabolic pressure.

   

  NAD + and the brain - Less NAD + in the brain. NAD + plays a critical role in the brain. NAD + helps supplement the supply of neurotransmitters and thus support cognitive functioning.

   

  Nicotinamide Riboside is one of the most promising substances that has recently appeared on the market. Life Extension offers the patented formula 'Niagen®.
  NIAGEN® - NIAGEN® (nicotinamide riboside) is an efficient precursor to nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). NAD + is a metabolite of vitamin B3 (niacin) and is essential for energy metabolism.
  High Dose - At 300mg per capsule, this is the highest Nicotinamide Riboside product available.
   

  What is NIAGEN®? - NIAGEN®, also known as nicotinamide riboside (NR), is a unique member of the vitamin B3 family. Cells can use NR to make nicotinamide adenine dinucleotide NAD +, an essential molecule found in every living cell.

    

  Why is NIAGEN® so remarkable? - NIAGEN® is the first and only known FDA-assessed form of NR. NIAGEN® has been shown to increase NAD + levels in humans. NAD + has also been shown to decrease over the years.

   

  NAD + and nicotinamide riboside - is an energy-yielding molecule that every cell uses. Especially the mitochondria, the power plants of the cell, make extensive use of NAD +. Cells can make NAD + from nicotinamide riboside, which is a form of vitamin B3.

  This supplement uses the nicotinamide riboside NIAGEN® made by ChromaDex Inc. NIAGEN® is currently the only commercially available nicotinamide riboside.

   

  Benefits of Niagen


  • Contributes to a normal energy metabolism
  • Contributes to the reduction of tiredness and fatigue
  • Ensures the proper functioning of the nervous system
  • Contributes to a normal psychological function
  • Contributes to learning performance / ability
  • Contributes to the maintenance of normal mucous membranes
  • Contributes to the maintenance of normal skin


   

  Ingredients & Usage

   

  Take 1 capsule Life Extension Optimized NAD+  a day with or without a meal.

  One package of Life Extension Optimized NAD+ contains 30 capsules, sufficient for 30 doses.

   

   

  Warning

   

  • Do not exceed the recommended dosage.
  • Do not use if the package seal is damaged at the time of purchase.
  • Consult your doctor first if you are being treated for a medical condition, if you are pregnant or breastfeeding.
  • Keep out of the reach of children

   

  Life Extension Optimized NAD+ is a dietary supplement and is no substitute for a varied and balanced diet and/or healthy lifestyle.

   


   


   

  Klanten beoordeling

  Based on 7 reviews beoordeling

   

   

   

   

  Over Life Extension 


  Sinds 1980 is Life Extension een supplementen fabrikant gericht op het maken van de beste voedingssupplementen. Hierbij richt Life Extension zich op een aantal principes:

   

  • Life Extension houdt zich aan hogere standaarden dan de Amerikaanse FDA heeft opgesteld. Ook is Life Extension gekwalificeerd om het label van GMP (Good Manufactoring Practice) te mogen dragen. Dit label wordt uitgereikt door de onafhankelijke organisatie NSF International.
  • Life Extension geeft nauwkeurig aan wat en hoeveel er van elk van de gebruikte ingrediënten in hun producten zitten.
  • Life Extension start het productieproces met de aankoop van alleen de beste ruwe producten. 
  • Life Extension unieke formuleringen, Life Extension innovatieve formules zijn opgesteld aan de hand van de nieuwste onderzoeksresultaten samen met meer dan 35 jaar ervaring in het opstellen van voedingssupplementen.  Life Extension zet zich in voor baanbrekend onderzoek en financiert dit deels met de verkoop van hun voedingssupplementen. Life Extension heeft een geschiedenis van voor op te lopen In de wereld van research & development van innovatieve nieuwe formules.

   

   

   

  Gerelateerde Producten