Gratis verzenden binnen Nederland vanaf €75 | NL verzending brievenbus € 2,50 pakket € 4,50 | BE & DE € 6,95

Core - BrainBullets - Nootropics - Geheugen - Brain Protector

Dit product is op voorraad

Voor 16.00 besteld, morgen in huis

€34.95

 

Core - 30 Caps - BrainBullets - Nootropics 

 

Bestel nu 3 producten en ontvang €10 korting.

 

Core helpt de hersenen te beschermen tegen vrije radicalen en inflammatie. Ook verbetert Core het geheugen en bevat het vitaminen die essentieel zijn voor gezonde hersenfunctie. Core is een nootropic die dagelijks genomen kan worden.

 

Voor Wie?

 

Core is gemaakt voor iedereen die begaan is met de gezondheid van zijn of haar hersenen en iedereen die zijn geheugen wil verbeteren. Core helpt studenten, professionals en ouderen die moeite hebben met focus en concentratie. Daarnaast biedt Core dagelijkse bescherming en voorziet het de hersenen van essentiële vitaminen.

 

Waarom?

 

Er zijn veel bedreigingen voor de gezondheid van de hersenen. Gelukkig zijn er meerdere natuurlijke stoffen gevonden die de hersenen kunnen beschermen. De ingrediënten in Core zijn samengesteld om bescherming te bieden tegen oxidatie, inflammatie en vitamine tekort. Daarnaast verbeteren de ingrediënten in Core het geheugen.

 

Hoe?

 

Het brein is een complexe machine welke constant wordt blootgesteld aan endogene bedreigingen. Neuro inflammatie kan resulteren in problemen met cognitie. Stoffen welke inflammatie kunnen verminderen kunnen gebruikt worden om de hersenen te beschermen. Naast inflammatie worden onze hersenen ook blootgesteld aan reactive oxygen species (ROS), welke ook wel vrije radicalen worden genoemd. Dit zijn deeltjes die ontstaan in elk organisme tijdens metabolisme. Vrije radicalen kunnen componenten van de cel beschadigen waaronder DNA, wat weer kan resulteren in veroudering. Antioxidanten kunnen de hoeveelheid vrije radicalen verminderen en daarmee het lichaam en de hersenen beschermen tegen beschadiging. De ingrediënten die deel uitmaken van de Core formule, zijn zorgvuldig gekozen rekening houdende met de schadelijke effecten van inflammatie en vrije radicalen.

  

Waarschuwing

 

  • Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen!
  • Overschrijd niet de aanbevolen dosering.
  • Raadpleeg eerst een arts wanneer je onder behandeling staat voor een aandoening, als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.


 

Geadviseerd dagelijks gebruik:

 

DOSERING:

 

Neem dagelijks 1 capsule met voldoende water.

 

 

 

 

Core - 30 Caps - BrainBullets - Nootropics - Brain Protector

 

Order 3 products and receive a € 10 discount + free shipping (NL)

 

Core will help protect the brain from free radicals and inflammation. In addition, Core improves memory and contains essential vitamins to support healthy brain function. Core is a nootropic that should be taken on a daily basis.

 

PROTECT YOUR BRAIN

 

Who?

 

Core is made for everyone who is conscious about brain health and everyone who wants to optimize their memory. Core helps students, professionals and older people who struggle with attention and focus. At the same time Core offers daily protection and supplies the brain with essential vitamins

 

Why?

 

There are many potential threats to a healthy brain. Luckily, through scientific research multiple substances which have the ability to protect the brain have been found. The ingredients in Core are selected to offer protection from oxidation, inflammation and vitamin deficiencies. In addition, the ingredients in Core improve memory.

 

How?

 

The brain is a complex machine exposed to many endogenous threats. Neuro inflammation can result in impaired cognition and even depression. Substances being able to reduce inflammation can be useful in protecting the brain. Besides harmful inflammation, our brain is exposed to reactive oxygen species (ROS), the so-called free radicals. These are molecules produced in every organism during metabolism. Free radicals can damage components of cells including DNA, which in turn can result in aging. Antioxidants can reduce the amount of free radicals and thus protect the body and brain from damage. The ingredients in Core are carefully chosen, taking into consideration the harmful effects of free radicals and inflammation.

 

Alpha Lipoic Acid (ALA) is the first ingredient used in the Core formula. ALA can be found in certain types of food, such as broccoli and organ meat, but the concentration is too low to make a considerable difference. After supplementation, ALA crosses the blood brain barrier effectively and exerts antioxidant effects both intra and extracellular. In addition to the strong antioxidant effects, ALA displays anti-inflammatory properties.

 

The second ingredients used in the Core formula is citicoline and this is arguably one of the most commonly known and well researched nootropics. Citicoline is taken up very effectively by the body and is then converted into choline. Choline is an essential nutrient, meaning it has to be obtained from the diet or supplementation in order to maintain health. Choline is a precursor to acetylcholine, which is an important neurotransmitter in regard to attention, learning and memory. Citicoline has been shown to improve several cognitive measurements, including ones related to attention and memory. Besides, citicoline is neuroprotective, as it is used for the production of phosphatidylcholine, a major phospholipid in the brain that aids in neuronal membrane repair.

 

The third ingredient in the Core formula is blueberry extract. Blueberry extract contains several classes of chemicals commonly found in plants, among them flavonoids and anthocyanins. These compounds are thought to protect the brain by exerting antioxidant and anti-inflammatory effects. Greater intakes of blueberries and strawberries is associated with slower rates of cognitive decline.

 

Lastly, the Core formula contains three vitamins that are important in regard to cognition. Cholecalciferol (vitamin D3) supplementation is shown to improve visual memory. Low vitamin D3 levels are associated with worse cognitive performance and cognitive decline. The correlation between cognitive deterioration and low vitamin D3 is further substantiated by numerous studies.

 

The second vitamin used in the formula is α-tocoferol (vitamin E) and this is a plant-derived antioxidant that is essential for human health. The critical involvement of vitamin E in the maintenance of neurological health has been recognized for over 50 years. Vitamin E is thought to exerts its neuroprotective effects by working as an antioxidant and neutralizing unstable lipid peroxy-radicals which are generated during fatty acids degradation. It has been shown that vitamin E has the ability to protect neurons from oxidative stress in vivo and in vitro. Vitamin E intake, from foods or supplements, is associated with reduced cognitive decline during aging.

 

The third vitamin used in the Core formula is menaquinone (vitamin K2). Vitamin K2 is found in all brain regions and it involved in numerous neurological processes. Vitamin K‐dependent proteins (VKDP), as their name implies, need vitamin K2 to perform their enzymatic role. Gas6 is an example of such a protein and is found in the nervous system. This enzyme is involved in functions such as cell survival, chemotaxis, mitogenesis, cell growth, and myelination. Another important role of vitamin K2 is, that it is needed for the biosynthesis of sphingolipids. Sphingolipids are a group of complex lipids present in all cells and they are major components of cell membranes. They are present in particularly high concentrations in cells of the central nervous systems. Initially appreciated for their structural role, sphingolipids are now viewed as key players of important cellular events such as proliferation, differentiation, senescence, cell-cell interaction, and transformation. Furthermore, research conducted in recent years have linked alterations in sphingolipid metabolism to the aging process.

 

 

 

 

########extrainfo######## 

Klanten beoordeling

Based on 3 reviews beoordeling

 

 

Het brein is een complexe machine welke constant wordt blootgesteld aan endogene bedreigingen. Neuro inflammatie kan resulteren in problemen met cognitie. Stoffen welke inflammatie kunnen verminderen kunnen gebruikt worden om de hersenen te beschermen. Naast inflammatie worden onze hersenen ook blootgesteld aan reactive oxygen species (ROS), welke ook wel vrije radicalen worden genoemd. Dit zijn deeltjes die ontstaan in elk organisme tijdens metabolisme. Vrije radicalen kunnen componenten van de cel beschadigen waaronder DNA, wat weer kan resulteren in veroudering. Antioxidanten kunnen de hoeveelheid vrije radicalen verminderen en daarmee het lichaam en de hersenen beschermen tegen beschadiging. De ingrediënten die deel uitmaken van de Core formule, zijn zorgvuldig gekozen rekening houdende met de schadelijke effecten van inflammatie en vrije radicalen.

 

Alpha Lipoic Acid is het eerste ingrediënt in de Core formule. ALA is een stof die voorkomt in bepaalde soorten voedsel zoals broccoli en orgaanvlees, jammer genoeg is de concentratie ALA in deze soorten voedsel te laag om een aanzienlijk effect teweeg te brengen. Na inname passeert ALA de bloed-hersenbarrière en oefent het antioxiderende effecten uit, zowel intra als extracellulair. Als toevoeging aan deze sterke antioxiderende werking, heeft ALA inflammatie reducerende eigenschappen.

 

Het tweede ingrediënt in de Core formule is Citicoline en dit is een van de meest bekende nootropics. Citicoline wordt erg goed opgenomen door het lichaam waarna het omgezet wordt in choline. Choline is de precursor van acetylcholine, een essentiële neurotransmitter met betrekking tot aandacht, leren en geheugen. Choline is een essentiële voedingsstof die binnengekregen moet worden door voeding of supplementatie om gezondheid in stand te houden. Choline inname is belangrijk voor volwassenen om cognitieve vaardigheden te behouden. Citicoline verbeterd verschillende cognitieve metingen waaronder concentratie en geheugen. Daarnaast is citicoline neuro protectief. Het is nodig voor de productie van fosfatidylcholine, dit is een belangrijk onderdeel van het celmembraan dat nodig is voor celmembraan reparatie.

 

Het derde ingrediënt in de Core formule is Blauwe bessen extract. Blauwe bessen extract bevat verschillende klassen chemicaliën die vaak voorkomen in planten, waaronder flavonoïden en anthocyanen. Er wordt gedacht dat deze bestanddelen de hersenen beschermen doordat zij antioxiderende en ontstekingsremmende effecten bezitten. Hogere innames van blauwe bessen en aardbeien worden geassocieerd met een verlaagde snelheid van cognitieve achteruitgang.

 

Als laatste bevat de Core formule drie vitaminen die belangrijk zijn met betrekking tot cognitie. Er is aangetoond dat Cholecalciferol (vitamine D3) zorgt voor een verbetering van het visueel geheugen. Lage vitamine D3 waarden zijn geassocieerd met een vermindering van cognitieve prestaties en versnelde cognitieve achteruitgang. De verhouding tussen cognitieve achteruitgang en lage vitamine D3 is verder onderbouwd door verschillende studies.

 

De tweede vitamine gebruikt in de Core formule is α-tocoferol (vitamine E) en dit is een plantaardige antioxidant die essentieel is voor de menselijke gezondheid. Al 50 jaar is erkend dat vitamine E een kritieke rol speelt in het behouden van neurologische gezondheid. Van vitamine E wordt gedacht dat het zijn neuro protectieve eigenschappen uitoefent door te werken als een antioxidant die instabiele lipide peroxy-radicalen, die worden geproduceerd tijdens verzuur afbraak, onschadelijk maakt. Er is in vivo en vitro aangetoond dat vitamine E, neuronen kan beschermen tegen oxidatieve stress. Vitamine E inname, uit voedsel of supplementen, wordt geassocieerd met verminderde cognitieve achteruitgang tijdens veroudering.

 

De derde vitamine gebruikt in de Core formule is Menaquinone (vitamine K2). Vitamine K2 kan gevonden worden in alle hersengebieden en is betrokken bij een grote hoeveelheid neurologische processen. Vitamin K‐dependent proteins (VKDP), zoals de naam het zegt, hebben vitamine K2 nodig om hun enzymatische rol te vervullen. Gas6 is een enzym dat voorkomt in het zenuwstelsel en dat vitamine K2 nodig heeft om zijn cruciale functie uit te voeren. Dit enzym is betrokken bij functies zoals cel overleving, chemotaxis, mitogenese, celgroei en myelinisatie. Een andere belangrijke rol van vitamine K2 is dat het nodig is voor de biosynthese van sfingolipiden. Sfingolipiden zijn een groep van complexe lipiden die aanwezig zijn in elke cel en deze lipiden maken deel uit van het celmembraan. Sfingolipiden komen in hoge concentraties voor in cellen van het centrale zenuwstelsel. Sfingolipiden werden initieel gewaardeerd voor hun structurele rol maar worden nu gezien als hoofdrolspelers in belangrijke cel activiteiten zoals proliferatie, differentiatie, senescentie, cel-cel interactie en transformatie. Daarnaast toont recent onderzoek aan dat er een link is tussen de verstoring van het sfingolipiden metabolisme en het verouderingsproces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde Producten