Gratis verzenden binnen Nederland vanaf €50 | NL verzenden vanaf €3,95 BE & DE €6,95

Geheugenformule - Nootropics - 30 Caps - Concentratiepillen

Dit product is op voorraad

Voor 16.00 besteld, morgen in huis

€39.95

 

Geheugenformule met o.a. Cognizin®, Bacopin®, Sharp-PS® en Tetra SOD®

 

Weer helemaal naar de supermarkt gereden om er vervolgens achter te komen dat uw boodschappenlijstje nog op de keukentafel ligt. Na uren en uren in de boeken toch weer een onvoldoende op dat belangrijke tentamen. Weer ontschiet u even de naam van die belangrijke klant. Of u weet wederom niet meer welk cadeautje nu voor welk kleinkind bestemd was. Exemplarische voorbeelden van momenten waarop het geheugen ons nog wel eens in de steek laat.

 

De geheugenformule, een voedingssupplement voor de momenten dat u het even niet meer weet. Een baanbrekende formule met de beste gepatenteerde nutriënten wereldwijd beschikbaar. Zo bevat de Geheugenformule van Vitakruid naast vitamine B12 en L-Theanine ook Cognizin®, een hoogwaardig gepatenteerd nutriënt op basis van ribose, pyrofosfaat, cytosine en choline. Daarnaast bevat het de gepatenteerde nutriënten Sharp PS 60p-IP®, een fosfatidylserine bron op basis van soja en Tetra SOD®, een innovatief nutriënt op basis van het microalgje Tetraselmis chui.

 

Ook de aanwezigheid van Bacopin® op basis van de Bacopa monnieri is het vermelden waard. Dit violetgekleurde plantje is een rijke bron van antioxidanten en kan zorgen voor een verbeterd geheugen en concentratie.

 

Vitakruid schroomt niet om een wereldwijde zoektocht te ondernemen naar de beste gepatenteerde nutriënten beschikbaar. Daarom is de Geheugenformule een intercontinentale cocktail geworden van: een drupje Japan, een scheutje Israël, een vleugje Spanje, een teugje V.S. en een snufje uit eigen land. Stuk voor stuk afkomstig van gespecialiseerde bedrijven die reeds faam verworven hebben binnen een specifiek nutritioneel veld.

 

Een intercontinentale cocktail die het beste van de wereldwijde natuur verenigd in een capsule. De enige omschrijving die de Geheugenformule van Vitakruid past. Uitsluitend samengesteld uit de beste gepatenteerde nutriënten geproduceerd door award winnende instituten die al decennia lang faam verwerven binnen de orthomoleculaire voedingsleer.

 

Een wijd inzetbaar voedingssupplement dat niet alleen voor de verouderende pensionaris van waarde is, maar zeker ook voor de blokkende student en alle psychisch hardwerkende bevolkingsgroepen daar tussenin. Bovendien is een combinatie van dermate veel hoogwaardige nutriënten in één product, tegen deze prijs, een unicum op de hedendaagse markt.

 

De Geheugenformule van Vitakruid, voor als u het even niet meer weet. Vitakruid wil altijd een stapje verder gaan. De Geheugenformule is een product geworden dat deze visie onderstreept. Een totale geheugenformule die excelleert op kwaliteits- en prijsgebied. 

 

 

Goedgekeurde gezondheidsclaims (published):

 

Vitamine B12 is goed voor de gemoedstoestand, de leerprestatie, het concentratievermogen en het geheugen. Vitamine B12 draagt bij aan hersen- en zenuwfuncties die betrokken zijn bij de redenatie/het beredeneervermogen en zorgt voor geestelijke energie

 

Vooralsnog goedgekeurde gezondheidsclaims (on hold):

 

Bacopa monnieri kan helpen de concentratie en het geheugen te verbeteren Bacopa monnieri bevat van nature veel antioxidanten. Antioxidanten helpen cellen en weefsels in het brein te beschermen tegen oxidatieve schade.

 

Waarschuwing

 

Overschrijd niet de aanbevolen dosering. Raadpleeg eerst je dokter wanneer je onder behandeling staat voor een medische aandoening, als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl.

 

 

 

Aanbevolen dagdosering

 

Neem 1 capsule per dag. Tenzij anders geadviseerd.

 

Ingrediënten Citicoline (Cognizin®), Bacopa Monnieri extract (Bacopin®), vegetarische capsule, Fosfatidylserine (Sharp-PS®), Druivenpitextract (30% OPC), L-Theanine, Superoxidedismutase (Tetra SOD®), Vitamine B12 (Methylcobalamine). Fosfatidylserine (Sharp PS) is afkomstig van soja.

 

Dit product bevat geen: gluten, gist, lactose, suiker, kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen

 

 


 

Memory formula including Sharp-PS® and Tetra SOD

 

Again drove to the supermarket to find out that your shopping list is still on the kitchen table. After hours and hours in the books again an insufficient on that important exam. Again you will miss the name of that important customer. Or you no longer know which gift was meant for which grandchild. Exemplary examples of moments when memory sometimes leaves us alone.

 

The memory formula, a food supplement for the moments that you just do not remember. A groundbreaking formula with the best patented nutrients available worldwide. For example, the Vitain Herb Memory Formula contains vitamin B12 and L-Theanine as well as Cognizin®, a high-quality patented nutrient based on ribose, pyrophosphate, cytosine and choline. In addition, it contains the patented nutrients Sharp PS 60p-IP®, a phosphatidylserine source based on soya and Tetra SOD®, an innovative nutrient based on the micro algae Tetraselmis chui.

 

Also the presence of Bacopin® based on the Bacopa monnieri is worth mentioning. This violet-colored plant is a rich source of antioxidants and can provide an improved memory and concentration.

 

Vitakruid does not hesitate to undertake a global search for the best patented nutrients available. That is why the Memory formula has become an intercontinental cocktail of: a drop of Japan, a dash of Israel, a hint of Spain, a draft of US. and a pinch of your own country. Each one comes from specialized companies that have already gained fame in a specific nutritional field.

 

An intercontinental cocktail that combines the best of global nature into a capsule. The only description that fits the Memory formula of Vitakruid. Composed exclusively of the best patented nutrients produced by award winning institutes that have gained fame in orthomolecular nutrition for decades.

 

A widely applicable nutritional supplement that is of value not only for the aging pensionary, but also for the blocking student and all psychologically hard-working population groups in between. Moreover, a combination of so many high-quality nutrients in one product, at this price, is unique in the contemporary market.

 

The Memory formula of Vitakruid, if you do not remember. Vitakruid always wants to go one step further. The Memory formula has become a product that underlines this vision. A total memory formula that excels in quality and price.

 

Approved health claims (published):

 

Vitamin B12 is good for the state of mind, learning performance, concentration and memory. Vitamin B12 contributes to brain and nerve functions involved in reasoning / reasoning and provides mental energy

 

As yet approved health claims (on hold)

 

Bacopa monnieri can help improve concentration and memory Bacopa monnieri naturally contains many antioxidants. Antioxidants help protect cells and tissues in the brain against oxidative damage.

 

 

Recommended daily dose:

 

Take 1 capsule per day. Unless otherwise advised.

 

Ingredients Citicoline (Cognizin®), Bacopa Monnieri extract (Bacopin®), vegetarian capsule, Phosphatidylserine (Sharp-PS®), Grape Seed extract (30% OPC), L-Theanine, Superoxide dismutase (Tetra SOD®), Vitamin B12 (Methylcobalamin). Phosphatidylserine (Sharp PS) comes from soy.

 

This product contains no: gluten, yeast, lactose, sugar, artificial colors, flavorings or preservatives

 

 

########extrainfo########

Merk : Vitakruid

Klanten beoordeling

Based on 5 reviews beoordeling

 

Cognizin®

 

Suppletie met de uit ribose, pyrofosfaat, cytosine en choline bestaande stof citicoline is alles behalve overbodig. Alleen in dierlijke levers en hersenen is de molecuul in hoeveelheden te vinden waar we effecten aan zouden toe kunnen schrijven. En mochten wij Nederlanders nu net niet zo enthousiast worden van een lever bij ons avondmaal. Daarom bevat de Geheugenformule 250 mg citicoline.

 

Tevens heeft Vitakruid gekozen voor de beste vorm van citicoline voorhanden. Cognizin® citicoline, zoals de merknaam luidt, is een product van het Japanse bedrijf  Kyowa, een firma die uitsluitend fabriceert aan de hand van een gepatenteerd fermentatieproces waar geen dierlijke producten aan te pas komen. Een wereldleider in het produceren van nutriënten en een instituut dat ontwikkeling, educatie, kwaliteitswaarborging en hersenonderzoek hoog in het vaandel heeft staan.

 

Cognizin® vindt rugsteun van goedgekeurde patenten en is een product met de zogenoemde GRAS status (Generally Recognized As Safe). Door wettelijke beperkingen mogen we u niet inlichten over eventuele toepassingen van dit nutriënt. 

 

Voordelen Cognizin®

 

Citocoline in de Geheugenformule:

Geen dierlijke origine op wat voor manier dan ook.

Rugsteun van goedgekeurde patenten.

GRAS-status (Generally recognized as safe)

 

Sharp PS 60p-IP®

 

Fosfatidylserine, een woord waar menig tong stuiptrekkingen van krijgt. Desondanks een stof die al decennialang zijn waarde aantoont en jammer genoeg nauwelijks voorkomt in ons Westerse dieet (4, 9, 11). Extra suppletie van deze hersenvetstof lijkt dus gerechtvaardigd. De fosfolipide die aan de binnenkant van celmembranen voorkomt werd van oorsprong vervaardigd uit koeienhersenen, elke 100 gram runderbrein kan namelijk wel 713 milligram fosfatidylserine opleveren. De gekke-koeienziekte epidemie en andere rundervirussen hebben deze winning echter in het nauw gedreven waardoor de fosfolipide nu alleen nog onttrokken wordt aan soja, zonnebloem, vis of krill. Vitakruid heeft bij de Geheugenformule gekozen voor een fosfatidylserinevorm op basis van soja, dit is de meest onderzochte vorm met gunstige resultaten. (4, 9, 11). Sharp PS 60p-IP, de naam die deze hoogwaardige soja lipide draagt, is een nutriënt van Enzymotec, al vijftien jaar koploper in lipidetechnologieën. Deze firma ligt aan de basis van talrijke op fosfatidylserine gebaseerde producten wereldwijd. 

 

Voordelen Sharp PS 60p-IP®

 

In de Geheugenformule:

Op basis van soja en dus vegetarisch

Koploper in lipidetechnologieën

 

Tetra SOD®

 

Superoxidedismutase, een moeilijk woord om te onthouden. En aangezien de Geheugenformule een doelgroep heeft die gekenmerkt wordt door vergeetachtigheid, zullen we in het vervolg naar dit nutriënt verwijzen als afkorting, SOD. Een klasse van enzymen met antioxidante activiteiten in kleine hoeveelheden te vinden in talloze natuurlijke bronnen. Voorbeelden van SOD rijke bronnen, ons geschonken door de natuur zijn meloenen, tarwe, mais en sojabonen. Probleem echter, deze SOD rijke natuurbronnen kennen een vermoeilijkte opname binnen ons lichaam. Maagzuren en verteringsenzymen vernietigen SOD moleculen, waardoor deze antioxidanten nooit de bloedbaan bereiken. Nu ontwikkelden Europese wetenschappers in 1998 een SOD vorm vervaardigd uit meloen, immuun voor beschadiging door tarwe-eiwitten. Een goede twintig jaar later ligt het SOD-meloen tijdperk ver achter ons, en is Vitakruid op zoek gegaan naar de beste bron van dit enzym beschikbaar op de hedendaagse markt. Met deze insteek zijn we uitgekomen bij het Spaanse Fytoplancton Marino, dat recent met TetraSOD® een SOD vorm op basis van de microalg Tetraselmis chui heeft geïntroduceerd. Een uniek ingrediënt dat aantoonbaar 30 keer zo veel SOD-activiteit oplevert dan welke fytoplankton ook (5). Daarnaast bevat dit product niet alleen SOD, maar ook de antioxidante enzymen glutathion peroxidase en catalase. 

 

Voordelen Tetra SOD®

 

In de Geheugenformule:

Op basis van microalen dus plantaardig

Biologisch beschikbare vorm van SOD

30 keer zo veel SOD activiteit als andere fytoplankton

 

Bacopin®

 

Een plantje dat in sommige werelddelen al eeuwen de koosnaam hersentonicum draagt, de Bacopa monnieri. Deze bijnaam is niet geheel ongefundeerd, want het violetachtige plantje bevat namelijk van nature een grote hoeveelheid antioxidanten. En van antioxidanten weten we dat ze helpen beschermen tegen vrije radicalen die schade aan weefsels en cellen in het brein kunnen veroorzaken. Kort gezegd kan het plantje zorgen voor een verbeterd geheugen en concentratie. Bovendien bent u van ons gewend dat we uitsluitend kwaliteit in onze producten opnemen. Met die gedachte heeft Vitakruid gekozen voor de gepatenteerde Bacopa monnieri vorm, Bacopin® van het Amerikaanse Sabinsa. Deze structureel award winnende nutriëntenontwikkelaar staat al sinds 1988 voor kwaliteit en heeft zich door deze insteek zelfs genesteld tussen de snelst groeiende bedrijven van de Verenigde Staten. 

 

Voordelen Bacopin®

 

In de Geheugenformule:

Van nature een krachtige antioxidant

Product van het award winnende Sabinsa

 

L-Theanine

 

Thee, op water na de meest gedronken drank ter wereld. Naast de aangename smaak van de bladerdrank die omschreven wordt als umami, de vijfde basissmaak naast zout, zoet, zuur en bitter, heeft de dorstlesser faam verworven als gezondheidselixer. Er worden namelijk legio positieve effecten aan, met name, de groene variant toegeschreven. Zo zou de drank van Chinese origine een bron van krachtige antioxidanten zijn die een rol heeft in het handhaven van een gezonde bloedglucosespiegel, hartfunctie, cholesterolgehalte, spijsvertering en uitscheidingsfunctie van de nieren. Daarnaast zouden de antioxidante eigenschappen die dit groene bladerelixer bevat de hersencellen beschermen tegen oxidatieve schade. Groene thee bevat verschillende stoffen die zorgen voor de excentrieke smaak, structuur en effecten. Zo bevat het gezonde bladerdrankje een simpele vorm van flavonoïden (catechines genaamd), de welbekende stof cafeïne, tannines en de aminozuren glutamaat en l-theanine. Vitakruid heeft ervoor gekozen 50 mg l-theanine op te nemen in de Geheugenformule. Dit is het equivalent van het l-theanine gehalte van twee koppen groene thee (11). 

 

Voordelen L-theanine

 

In de Geheugenformule:

Een van de stoffen aanwezig in groene thee

Equivalent van het l-theanine gehalte van twee koppen thee

 

OPC

 

OPC (oligomere pro cyanidine) is een antioxidant die de dunne darm opneemt en vervolgens door het lichaam verspreid (1, 6, 7). Het druivenpitextract kent verschillende positieve effecten, maar wordt voornamelijk geassocieerd met de reductie van oxidatieve stress en versterking van de visuele functies. Door zijn veelzijdigheid binnen het menselijk lichaam wordt OPC vaak als los supplement ingezet. In deze formule van Vitakruid is eenzelfde hoeveelheid als in dergelijke producten aanwezig voor een gunstigere prijs. Echter de voornaamste reden dat OPC in dit product is opgenomen is haar vermogen om andere werkzame bestanddelen beter te laten werken (2, 10). Een soort turbo-effect voor de overige nutriënten in deze formule.

 

Concluderend

 

Een intercontinentale cocktail die het beste van de wereldwijde natuur verenigd in een capsule. De enige omschrijving die de Geheugenformule van Vitakruid past. Uitsluitend samengesteld uit de beste gepatenteerde nutriënten geproduceerd door award winnende instituten die al decennia lang faam verwerven binnen de orthomoleculaire voedingsleer. Een wijd inzetbaar voedingssupplement dat niet alleen voor de verouderende pensionaris van waarde is, maar zeker ook voor de blokkende student en alle psychisch hardwerkende bevolkingsgroepen daar tussenin. Bovendien is een combinatie van dermate veel hoogwaardige nutriënten in één product, tegen deze prijs, een unicum op de hedendaagse markt. De Geheugenformule van Vitakruid, voor als u het even niet meer weet. Vitakruid wil altijd een stapje verder gaan. De Geheugenformule is een product geworden dat deze visie onderstreept. Een totale geheugenformule die excelleert op kwaliteits- en prijsgebied.

 

 

 

 

 Gerelateerde Producten